[Mới nhất] Biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7

Vừa qua, quốc hội thông qua Nghị quyết về đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. Biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7 như thế nào cùng tìm hiểu ngay sau bài viết này.

Biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7

Biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7
Biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7

Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen
Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen

Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực từ 1/7 tới quy định về biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền thu được từ đấu giá…

Cụ thể, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Nghị quyết, việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được quy định như sau: Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản; Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá; Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng. Hình thức đấu giá biển số xe ô tô là đấu giá trực tuyến.

Quyền của người trúng đấu giá

Người trúng đấu giá biển số được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá
Người trúng đấu giá biển số được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá

Theo Nghị quyết này, người trúng đấu giá biển số xe ô tô có quyền, được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; Được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở; Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu.

Ngoài ra, người trúng đấu giá biển số được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng; Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá biển số xe ô tô có nghĩa vụ đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá…; Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá…

Bài biết liên quan: Những chính sách mới về ô tô, xe máy có hiệu lực từ 1/7/2023

Thông tin về biển số xe sẽ được đấu giá từ ngày 1/7 mong rằng sẽ hữu ích cho mọi người, nếu cần thêm thông tin gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *