Bình bọt tuyết cầm tay gắn súng phun rửa xe

  • Chất liệu: Nhựa
  • Có vòi phun dài điều chỉnh được vào các chỗ nhỏ
  • Dung tích bình chứa: 1L
  • Kết nối với súng qua đầu nối nhanh
  • Dùng với máy rửa xe áp lực cao