Bộ khẩu dài 22 chi tiết từ 8 đến 32

1.200.000

  • Khẩu: 8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,18, 19,21, 22, 23, 27, 30, 32
  • 1 Tay cóc, 1 tay vặn cứng
  • 1 Khẩu Bugi
  • 1 Tay nối dài 12 cm
  • 1 Đầu nối vặn góc nghiêng