Máy cân bằng lốp ô tô BEST 925

  • Chương trình cân bằng: Standard, Static, 3 Alu
  • Màn hình: LED
  • Độ chính xác: 1g
  • Dải cân bằng: 1g-999g
  • Tốc độ quay < 200 v/p