Máy hút nhớt thải ô tô bằng điện HD-2380

  • Dùng bơm điện hút cưỡng bức
  • Bình đong chia vạch (ko phễu hứng)
  • Áp suất khí vào (kg/cm2): 7-10kg/cm2
  • Bình chứa chính: 50 lít
  • Tốc độ hút: 1-6.5 lít/phút