Nước rửa xe không chạm Grass G-50 20 lít

1.730.000

  • Model: Nước rửa xe không chạm Grass G-50
  • Dung tích: 20 lít
  • Chủng loại: Nước rửa xe không chạm
  • Dùng vệ sinh ô tô xe máy
  • An toàn cho sơn xe và người dùng