Súng rửa xe cho máy rửa xe mini

  • Loại sản phẩm: Súng ngắn rửa xe
  • Tương thích: Máy rửa xe mini
  • Chất liệu cao cấp siêu bền
  • Gắn vào dây rửa xe và dùng
  • Độ bền cao