Ben nâng rửa xe máy bàn nâng có khóa gài

  • Thương hiệu: Tearu – Việt Nam
  • Công suất nâng max: 200Kg
  • Chiều cao tối đa: 38cm
  • Kích thước tổng thể: 36cm
  • Sử dụng dầu thủy lực