Ben nâng rửa xe máy bàn nâng không khóa gài

  • Thương hiệu: Tearu – Việt Nam
  • Công suất nâng tối đa: 200Kg
  • Bàn nâng không khóa gài
  • Chiều cao tối đa: 38cm
  • Kích thước tổng thể: 36cm