Trọn bộ thiết bị rửa xe ô tô có cầu nâng 1 trụ (điện 3 pha)

  • Cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô TAGORE
  • Máy rửa xe áp lực cao Okazune 3 pha
  • Máy nén khí ô tô 3 pha Okazune
  • Bình bọt tuyết inox
  • Máy hút bụi xe ô tô chuyên nghiệp
Danh mục: